In deze lijst zijn alleen gangbare en relatief eenvoudige woorden opgenomen. Het gaat dus niet om frêle douairières die, gezeten op przewalskipaardjes, elkanders shantoeng deux-pièces en kasjmieren shawls met admiratieve exclamatietjes caresseren.

 

Woorden waarvan de spellingproblemen al behandeld zijn in dit hoofdstuk, zoals woorden met Franse accenttekens (clientèle) of woorden met tussen-n-problemen (spinnenweb), zijn hier evenmin opgenomen.

 

aanvoerster

exorbitant

muesli

aanwensel

extase

namelijk

abattoir

fabricaat

Nederlands

abonnee (m/v)

facsimile, facsimile's

neiging (gezindheid)

abracadabra

faillissement

niemendalletje

accelereren

faliekant

nijging (buiging)

acclimatiseren

farizeeër, farizeïsch, farizese

nochtans

accommodatie

farizese

occasion

acne

fascinerend

oecumenisch

acrobatisch

feniks

omelet

activiteiten

feuilleton

ongebreideld

adellijk

fietsster

onloochenbaar

afkickcentrum

filantropisch

onmiddellijk

aggregaat

filet

opticien

agressie

financieel, financiële

oxideren,

akkoord

fluorescerend

oxide, oxidatie

akoestiek

foerageren

paperassen

althans

fotokopie,

parallel, parallellie

aluminium

fotokopiëren

parallellepipedum

amoureus

frikadel

parttime

aperitief

fulltime

peil, geen - op te trekken

appartement

galopperen

peloton

appelleren

gecommitteerde

penicilline

applaudisseren

geenszins

per se

arrondissement

geijkt

piccalilly

aspirine

geiser

piccolo

asterisk

geprivilegieerd

picknicken

barbecue

gerant

pijler

barbecueën

gerechtelijk

piramide

begrafenis

gerenommeerd

pittoresk

begroeiing

gevlij, in het - komen

polikliniek

behept

gewelddadig

pompeus

beits

gezamenlijk

pony, pony's

bijdehand, bijdehante,

goochelen

porselein

bijdehanter, bijdehandst

goulash

portemonnee

blocnote

graffiti

postuum

Boeddha

guerrilla

prakkiseren

boud, boude/boute

gynaecoloog

praktiseren

bravoure

haastje-repje

pre

broccoli

halsstarrig

predicatief

bronchitis

handelwijze

predicaat

bruuskeren

harmonica

preses

budgettair

hartstikke

product, productie

bureau

hasj

propedeuse

burgerlijk

hautain

publicatie

cachet

hectisch

pyjama

cadeau

hepatitis

querulant

caissière

herinneren

quitte

caleidoscopisch

hinniken

quiz

cappuccino

hopelijk

racist, racisme

carrière

identiteit

ramadan

carrousel

idyllisch

rechterlijk

cassette, -s

impresario

rechtsomkeert

chauffeur

incluis

rechtstreeks

choqueren

insect

rechtszaak

chic, chique(r), chicst

intact

reclame

cilinder

integratie

regime

cipres

interessant

reikhalzend

colonne, -s

interview

represaille

comité

jiujitsu

requisitoir

complot, complotteren

kaketoe

retoriek, retorisch

conciërge

kakofonie

reünie

concurrent

kalligraferen

rigoureus

consciëntieus

kangoeroe

rododendron

consensus

karaoke

satelliet

contreien

katheder

sceptisch (weifelend)

controle, -s

katheter

schrijden

corpus

klavecimbel

seks

coryfee

koeioneren

seksueel

cosmetisch

koekeloeren

septisch (bedervend)

coup (staatsgreep)

kolossaal

sexappeal

coupe (kapsel, schaaltje)

kompres

sieraad

crèche

kongsi

sikkeneurig

daarentegen

kroket

sliptong

deinen

kwantum

soelaas

delicatessen

labyrint

soeverein

dessert

lambrisering

souterrain

diarree

lineair

spaghetti

dichtstbijzijnde

liniaal

sperzieboon

dieet

litteken

spioneren

dioxide

locatie

staatsiefoto

distantiëren, zich -

locomotief

staccato

dreinen

loep

stagiair (m), -s

drenzen, drensde,

logenstraffen

stagiaire (v), -s

gedrensd

logé, -s

steil (sterk hellend)

droefenis

lokaliseren

stencilen

dwarslaesie

luieriken

stereotiep

ecstasy

macaroni

stiekem

eczeem

macrokosmos

stilistisch

eega, echtgeno(o)t(e)

maffia

stuc(werk)

eengezinswoning

manoeuvreren

stuken, stuukte, gestuukt

elan

marsepein

stukadoor

elektrisch, elektrocuteren

middeleeuwen

synoniem

emeritus, emeriti

millennium

tezamen

enigszins

millimeter

toentertijd

enthousiast

mimicry

trakteren

espresso

minuscuul

verrassing

etnisch

minutieus

voorwendsel

etablissement

miraculeus

ukelele

exceptioneel

mozaïek

yoghurt