Hoewel het Nederlands en het Engels het vaak met elkaar eens zijn, staan uitdrukkingen af en toe ook lijnrecht tegenover elkaar. Het Duits zit er dan vaak vredelievend tussenin. Neem bijvoorbeeld de uitdrukking ‘min of meer’. Gek genoeg is dat is het Engels juist ‘more or less’, dus eerst het meeste en daarna het minste. Het Duits hanteert dezelfde volgorde als het Nederlands met ‘mehr oder weniger’.

Een andere strijd wordt gevoerd bij studeren, namelijk bij ‘uit het hoofd leren’. Engelsen vindt namelijk dat dit niet uit het hóófd moet gebeuren, maar uit het hart: ‘learn by heart’. De Duitsers kiezen voor de gulden middenweg met ‘auswendig leren’: vanbuiten leren. Eenzelfde verschil zie je bij ‘van gedachten veranderen’ en ‘Sinneswandel’ tegenover ‘a change of heart’. Zijn de Engelsen dan echt zoveel meer op het gevoel gericht?

Soms misschien. Maar het Nederlands kan ook gevoelig zijn. ‘Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn’ klinkt immers veel poëtischer dan ‘it’s not all roses’ en ‘es herrscht niet eitel Sonnenschein’. En wat dacht je van ‘in de zevende hemel’ versus ‘on cloud nine’? Lekker relevant verschil in etages … And last but not least: ‘halsoverkop’ en ‘tot over de oren’ doen zeker niet onder voor ‘head over heels’ – in ieder geval wat de fysieke uitdaging betreft.